Radio Television basque – Coroideremia en la EITB – Euskal Irrati Telebist (Espagnol)